Choose your language.
Choose from 6 languages. Welcome to Henrad radiators.
Beautiful radiators for modern living.

België
Nederland
UK
Deutschland
Belgique
France
Ireland
Other Countries
 Choose your language

HENRAD, kwaliteit

Henrad heeft oog voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Henrad heeft reeds vele jaren een doorgedreven beheersysteem op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Dit levert dagelijks een belangrijke bijdrage aan de hoge productkwaliteit en -veiligheid, de algemene veiligheid van onze medewerkers en de algemeen geldende milieuaspecten. In dit systeem wordt het door het bedrijfsmanagement opgestelde beleid op het gebied van veiligheid en milieu vertaald naar procedures en instructies. Hierin staat zowel de klant als het Henrad-product centraal.

Aan alle betrokkenen van het proces, o.a. Henrad-medewerkers, leveranciers enz., wordt gevraagd deze beleidsaspecten, procedures en instructies te kennen en toe te passen.

Jaarlijks wordt dit kwaliteitsmanagementsysteem door het gerenommeerde auditbureau TUV Süd geauditeerd volgens de ISO 9001:2008 norm. Tijdens deze audit worden alle afdelingen van Henrad grondig geauditeerd met als doel te beoordelen of de gestelde kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten gekend zijn en toegepast worden.

Jaarlijks worden ook de belangrijkste Henrad-producten onderworpen aan een productaudit. Dit is een zeer gedetailleerde toetsing van alle eigenschappen en specificaties van het productieproces en de Henrad-producten, inclusief de verpakking, labeling en opslagcondities. De Henrad-producten zijn alle EN 442 gecertificeerd en bepaalde producten zijn tevens RAL, NF en Kitemarkt gecertificeerd. Tot slot is Henrad dagelijks in de weer om de service en de kwaliteit te meten , te beoordelen en te verbeteren. Dit gebeurt door de volledige organisatie, de leveranciers en de klanten te betrekken bij onze processen. De mening van de klant is hierin van zeer groot belang om verbeteringen door te voeren in (interne en externe) processen, om producten te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen.


Henrad, milieu

EEN HART VOOR GROENE WARMTE

Warmte staat voor gezelligheid en comfort. Dat is wat warmte zo onmisbaar maakt in ons dagelijkse leven. Maar omdat we iedereen van voldoende warmte willen voorzien, leggen we heel wat druk op ons milieu en het klimaat. Daarom engageren we er ons bij Henrad voor om zorg te dragen voor onze planeet en voor de generaties na ons. We willen verstandig omspringen met energie en kiezen resoluut voor duurzame, groene warmte.

EEN LEVEN LANG GENIETEN VAN OPTIMAAL COMFORT MET DE LAAGSTE ENERGIEKOSTEN.

Henrad behoren is één van de grootste radiatorenmerken in Europa. En dat zijn we niet zomaar, maar omdat we steeds de hoogste kwaliteit bieden tegen een uiterst competitieve prijs. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen kiezen voor onze kwaliteit. Of u nu woont in een sobere stadswoning of een riante villa op het platteland, iedere woning verdient de kwaliteit van Henrad.

ZORG VOOR DE TOEKOMST

We dragen bij Henrad niet enkel zorg voor onze consumenten van nu, maar ook voor de generaties van morgen. Meer dan een derde van al onze beschikbare energie in het Westen wordt opgebruikt aan de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. Hoog tijd dus voor een drastische omwenteling in hoe we omspringen met energie.

DUURZAAM VERWARMEN

Het warmteverbruik in onze woningen moet een stuk lager ! Goede isolatie en vooral het gebruik van moderne verwarmingstechnologieën helpen ons al een heel eind op weg, zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Wanneer we deze nieuwe technologieën combineren met de revolutionaire lagetemperatuur-systemen van Henrad ECO kunnen ze optimaal renderen.